కేబుల్ రంగానికి రారాజు…..మాకు దైవసమణులు…గత 15 ఏండ్ల నుండి MSR అనే మహా వృక్షం క్రింద సేద తిరుతున్న కాలం కార్మికులం….. మాకు దశ ..దిశ నిర్దేశించిన దేవుడు…. ఎన్ని జన్మలైతిన మీ రుణం తిరుకోలేనిది….. మా అందరి దివేనాలతో నిండు నూరేళ్లు ….ఆయుఆరోగ్యలతో,అష్ట అశ్వర్యాలతో తులతూగలని ఆ భగవంతున్ని ప్రార్థిస్తూ….హృదయ పూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సార్……🌹🌹🌹🌹🌹

0
120

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here