కేబుల్ ఆపరేటర్లు NTO 1 నుండి NTO 3 మారడం ద్వారా పడుతున్న ఇబ్బందులను TRAI కి వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది.

0
340

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here